หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วเปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีทักษะในการประกอบการอาชีพ กลุ่มเป้าหมายทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างปูกระเบื้อง จำนวน 20 นาย ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2561 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายสุรสิงหนาท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 07/11/2561