หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานรุ่น 1/2562

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
วันที่ 5 พ.ย.61 
นางนฤมล  พนาสนธิ์ 
ผู้อำนวยการ สนพ.สระแก้ว เป็นประธานปฐมนิเทศผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562  จำนวน3 สาขา รวม 57  คน ได้แก่
1.สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหรรม จำนวน  19 คน
2. สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 13 คน
3. สาขาช่างซ่อมรถยนต์(บำรุงรักษารถยนต์) จำนวน 25  คน

ว้นที่ข่าว : 07/11/2561