หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้วเปิดฝึกอบรมให้กับกลุ่มวิสากิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย จำนวน 2 สาขา

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย หลักสูตรอาชีพเสริม จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาการทำไม้กวาดดอกหญ้าและทางมะพร้าว จำนวน 20 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2561 โดยมีนายวันชัย ไพเราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนสูง ตำบลโนนหมากหมุ่น อำเภอโคกสูง และสาขาการทำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสังเคราะห์ จำนวน 20 คน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2561 โดยมีนายตรีเพ็ชร ธีรรัตนศิวกุล ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง เป็นประธานในพิธ๊เปิดฝึกอบรม ดำเนินการเปิดฝึกอบรม ณ ศาลาประชาคมบ้านหาดสำราญ ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 08/03/2561