หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้วสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำไม้กวาดดอกหญ้าและทางมะพร้าว จำนวน 21 คน ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 22/02/2561