หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วเปิดฝึกอบรมช่างเชื่อมไฟฟ้า

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่ 10 จังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระยะเวลาฝึก 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. - 6 ก.พ. 2561 ให้กับนักศึกษา ระดับ ปวช.ปวส. ปีสุดท้าย จำนวน 20 คน ณ.วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว


ว้นที่ข่าว : 01/02/2561