หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและเสื่อกก

พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและเสื่อกก

...
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าและเสื่อกก
 
วันที่ 11 ธันวาคม 2560 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วเปิดอบรมพัฒนาฝีมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย สาขาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเศษผ้าและเสื่อกก (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 10 -12 ธันวาคม 2560 ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านด่าน จำนวน 20 คน มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทันสมัย เช่น กระเป๋าโยคะ (เสื่อกก กับเชือกถัก) ปกเสื่อกกถักสำหรับใส่ปกสมุดโน้ต ถาดผลไม้จากเชือกเสื่อกก เป็นต้น อบรม ณบ้านตุ่น ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 11/12/2560