หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร

พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร

...
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วเปิดอบรมพัฒนาฝีมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย สาขาการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 8 -10 ธันวาคม 2560 ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมั่นคงชนบท จำนวน 20 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาดจ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 11/12/2560