หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า

พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า

...
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า
 
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วเปิดอบรมพัฒนาฝีมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย สาขาการแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้า (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 8 -10 ธันวาคม 2560 ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรสร้างอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า จำนวน 20 คน ณ บ้านทุ่งมหาเจริญ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 11/12/2560