หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วฝึกยกระดับสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

พัฒนาฝีมือสระแก้วฝึกยกระดับสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

...
พัฒนาฝีมือสระแก้วฝึกยกระดับสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 
วันที่ 10 ธันวาคม 2560 นายเสริมสกุล พจนการุณ เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในพื่นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาขช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (18 ชั่วโมง) ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 ณ อาคารฝึกงานช่วงไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 11/12/2560