หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมการบรรจุตะกร้าและการตลาดส่งออกลำไย

พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมการบรรจุตะกร้าและการตลาดส่งออกลำไย

...
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมการบรรจุตะกร้าและการตลาดส่งออกลำไย
 
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เปิดอบรมพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย สาขาการบรรจุตะกร้าและการตลาดส่งออกลำไย (18 ชั่วโมง) ให้กับสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวใหม่ของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังวน อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 07/12/2560