หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมผู้ควบคุมรถยกสินค้าฯ รุ่นที่ 2/2561

พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมผู้ควบคุมรถยกสินค้าฯ รุ่นที่ 2/2561

...
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมผู้ควบคุมรถยกสินค้าฯ รุ่นที่ 2/2561
 
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วเปิดฝึกยกระดับฝีมือในพื้นทีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาขาผู้ควบคุมรถยกขนาดไม่เกิน 10 ตัน ให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา ปวส ปีสุดท้าย จากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จำนวน 20 คน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของจังหวัดสระแก้ว (ซึ่งจังหวัดสระแก้วมีจุดผ่านแดนถาวรถึง 2 จุด) อบรมระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 07/12/2560