หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วประเมินฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2/2560

พัฒนาฝีมือสระแก้วประเมินฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2/2560

...
พัฒนาฝีมือสระแก้วประเมินฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 2/2560
 
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ จำนวน 8 คน มีผู้ผ่านการประเมินฯ ทั้งสิ้น 8 คน รวมยอดผ่านสะสมปีงบประมาณ 2561 จำนวน 36 คน (จากเป้าหมายปี 2561 จำนวน 208 คน) คิดเป็นร้อยละ 17.30 ของเป้าหมาย (ยอดรวมผู้ผ่านการประเมินสะสมทั้งสิ้น 992 คน) ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 01/12/2560