หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วประเมินฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 22560

พัฒนาฝีมือสระแก้วประเมินฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 22560

...
สนพ.สระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือผู้ต้องขังสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 สนพ.สระแก้ว จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาฝีมือกลุ่มผู้ต้องขังเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ที่ได้เปิดตัวโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560) จำนวน 50 คน (มีผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 50 คน) ณ เรือนจำจังหวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว ทั้งนี้ผู้ต้องขังที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน เมื่อพ้นโทษกลับสู่สังคม จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือวันละ 400 บาท (สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 305 บาท) จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้หลังพ้นโทษ ตามนโยบายคืนคนดีสู่สังคมของรัฐบาล

ว้นที่ข่าว : 01/12/2560