หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมผู้ควบคุมรถยกสินค้าฯ

พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมผู้ควบคุมรถยกสินค้าฯ

...
พัฒนาฝีมือสระแก้วเปิดอบรมผู้ควบคุมรถยกสินค้าฯ
 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วเปิดฝึกยกระดับฝีมือในพื้นทีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สาขาผู้ควบคุมรถยกขนาดไม่เกิน 10 ตัน ให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา ปวส ปีสุดท้าย จากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จำนวน 20 คน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของจังหวัดสระแก้ว ณ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 29/11/2560