หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ ระดับ 1

พัฒนาฝีมือสระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ ระดับ 1

...
พัฒนาฝีมือสระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านฯ ระดับ 1
 
นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ จำนวน 40 คน (มีผู้ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น 40 คน) ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารฝึกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สนพ.สระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ทั้งนี้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในอัตราวันละ 400 บาท (ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 305 บาท)

ว้นที่ข่าว : 19/11/2560