หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.สระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สนพ.สระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

...
สนพ.สระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สนพ.สระแก้ว จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ จำนวน 17 คน (มีผู้ผ่านการทดสอบ ทั้งสิ้น 17 คน) ณ อาคารฝึกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สนพ.สระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ทั้งนี้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือวันละ 400 บาท (สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 305 บาท)

ว้นที่ข่าว : 19/11/2560