หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วจัดคลีนิกเพิ่มผลิตภาพแรงงานสัญจร และร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (อำเภอตาพระยา)

พัฒนาฝีมือสระแก้วจัดคลีนิกเพิ่มผลิตภาพแรงงานสัญจร และร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (อำเภอตาพระยา)

...

 

พัฒนาฝีมือสระแก้วจัดคลีนิกเพิ่มผลิตภาพแรงงานสัญจร และร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ (อำเภอตาพระยา)
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นางสาวทองจันทร์ ทับทิม หัวหน้าฝ่ายประเมินความรู้ความสามารถ นายธิติวัฒน์ จันดาคูณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ได้จัดคลีนิกเพิ่มผลิตภาพแรงงานสระแก้วสัญจร ครั้งที่ 1/2561 และออกหน่วยบริการประชาชน โดยให้บริการตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 11/2560 ณ วัดทัพเสด็จ หมู่ที่ 2 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนะทักษะฝีมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย (ซึ่งสนง.ได้รับเป้าหมายในปีงบประมาณนี้ จำนวน 40 วิสาหกิจชุมชน) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของสนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วด้วย

ว้นที่ข่าว : 16/11/2560