หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วออกอากาศรายการ สี่แยกข่าวประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก

พัฒนาฝีมือสระแก้วออกอากาศรายการ สี่แยกข่าวประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก

...
พัฒนาฝีมือสระแก้วออกอากาศรายการ สี่แยกข่าวประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก 
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. นายเสริมสกุล  พจนการุณ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว ออกอากาศสด และเฟซบุ๊คไลฟ์ รายการ “สี่แยกข่าวประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว (คลื่นความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตช์) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 จังหวัดสระแก้ว ทั้งสถานประกอบกิจการที่มีพนักงาน 51-200 คน และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกต่ำกว่า 50 คน ซึ่งจะมีการเปิดตัวในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยมีนางอุลัยพร ฤทธิบุญ หัวหน้าฝ่ายรายการ สวท.สระแก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ
 

ว้นที่ข่าว : 16/11/2560