หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือสระแก้วอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร

พัฒนาฝีมือสระแก้วอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร

...

 

พัฒนาฝีมือสระแก้วอบรมการแปรรูปและถนอมอาหาร
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปและถนอมอาหาร ให้แก่สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวใหม่ จำนวน 20 คน เพื่อพัฒนาฝีมือการแปรรูปผลผลิตการเกษตร โดยใช้เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทางเครือข่ายฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560 ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวใหม่ และโรงเรียน ตชด.วังศรีทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 09/11/2560