หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วอบรมการแกะสลักหนังเป็นของที่ระลึก

พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วอบรมการแกะสลักหนังเป็นของที่ระลึก

...

 

พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วอบรมการแกะสลักหนังเป็นของที่ระลึก
 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการแกะสลักหนังเป็นของที่ระลึก (30 ชั่วโมง) ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถศิลป์ หัตถกรรมอำเภอคลองหาด และผู้มีรายได้น้อยที่สนใจจะเข้าร่วมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 20 คน ณ หอประชุมหมู่บ้านกุ่มตาขวัญ หมู่ที่ 6 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 07/11/2560