หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.สระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศฯ ระดับ 1

สนพ.สระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศฯ ระดับ 1

...

 

สนพ.สระแก้วทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศฯ ระดับ 1
 
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 สนพ.สระแก้วจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ จำนวน 12 คน มีผู้ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น 12 คน ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สนพ.สระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 07/11/2560