หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วอบรมพัฒนาทักษะโปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photo และ Adobe Illustrator

พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วอบรมพัฒนาทักษะโปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photo และ Adobe Illustrator

...

 

พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วอบรมพัฒนาทักษะโปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photo และ Adobe Illustrator 
 
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนพ.สระแก้ว ร่วมกับนางสาวพนิดา เหล่าภัทรประสิทธิ์ ประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าจังหวัดสระแก้ว เปิดฝึกยกระดับฝีมือ สาขาพัฒนาทักษะโปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photo และ Adobe Illustrator (30 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 3-5 และ 9-10 พฤศจิกายน 2560 ให้กับผู้ประกอบการ และพนักงานในสถานประกอบกิจการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 20 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 03/11/2560