หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้ว ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

สนพ.สระแก้ว ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน

...

 

สนพ.สระแก้ว ปฐมนิเทศผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน
 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนพ.สระแก้ว เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน และปฐมนิเทศผู้รับการฝึกในกิจกรรม เพิ่มศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม และบริการไปสู่ THAILAND 4.0 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 10 คน และสาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 35 คน ณ ห้องประชุมชั้นล่าง อาคารฝึกอบรม สนพ.สระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 01/11/2560