หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้วอบรมช่างทาสี

สนพ.สระแก้วอบรมช่างทาสี

...

 

สนพ.สระแก้วอบรมช่างทาสี
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2560 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนพ.สระแก้ว เปิดฝึกอาชีพเสริม สาขา ช่างทาสีตกแต่ง (18 ชั่วโมง)ให้กับช่างทาสีและผู้สนใจในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2560 ณ วัดเหล่าอ้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
 

ว้นที่ข่าว : 29/10/2560