หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระแก้วเปิดอบรมพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

สนพ.สระแก้วเปิดอบรมพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

...

 

สนพ.สระแก้วเปิดอบรมพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนพ.สระแก้วเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (18 ชั่วโมง) ให้กับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ และพนักงานบริการในร้านอาหารสวัสดิการของมณฑลทหารบกที่ 19 จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ มณฑลทหารบกที่ 19 ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ว้นที่ข่าว : 10/10/2560