หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การสร้างบริการที่ประทับใจ 30 25 สิงหาคม 2562 9 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
2 ช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน 18 26 สิงหาคม 2562 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
3 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 26 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
4 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 26 สิงหาคม 2562 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
5 ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร 30 4 กันยายน 2562 8 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ