หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การบำรุงรักษา และการขับรถยก (Forklift) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
2 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
3 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
4 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
5 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
6 เทคนิคการผูกผ้าในงานพิธี 30 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
7 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
8 การประกอบอาหารไทย(ThaiChef) 30 17 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
9 Kaizen เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน 30 17 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
10 เทคนิคการควบคุมเสียงแบบดิจิตอล 30 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
11 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
12 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
13 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
14 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
15 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 13 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
16 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 13 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
17 Kaizen เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน 30 14 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
18 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 14 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
19 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 17 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
20 การบำรุงรักษา และการขับรถยก (Forklift) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 17 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
21 การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร 30 21 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
22 พฤติกรรมการทำงานที่นายจ้างต้องการ 30 27 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
23 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 28 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
24 ระบบจัดการน้ำอัจฉริยาผ่านมือถือ 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 29 รายการ