หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 25 มกราคม 2563 2 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
2 พฤติกรรมการทำงานที่นายจ้างต้องการ 30 27 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
3 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 9 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
4 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ