หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 16 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
2 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 16 ธันวาคม 2562 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 16 ธันวาคม 2562 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
4 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 16 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
5 เทคนิคการผูกผ้าในงานพิธี 30 16 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
6 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
7 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
8 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
9 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 23 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
10 เทคนิคการควบคุมเสียงแบบดิจิตอล 30 23 ธันวาคม 2562 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
11 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 13 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
12 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 13 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
13 Kaizen เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน 30 14 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
14 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 14 มกราคม 2563 17 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
15 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 17 มกราคม 2563 21 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
16 การบำรุงรักษา และการขับรถยก (Forklift) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 17 มกราคม 2563 21 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
17 การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร 30 21 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
18 พฤติกรรมการทำงานที่นายจ้างต้องการ 30 27 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
19 ระบบจัดการน้ำอัจฉริยาผ่านมือถือ 30 10 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
20 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 9 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
21 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 16 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
22 เทคนิคการสอนงาน 30 24 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
23 พฤติกรรมการทำงานที่นายจ้างต้องการ 30 1 เมษายน 2563 4 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
24 การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร 30 1 เมษายน 2563 4 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 24 รายการ