หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 24 มิถุนายน 2562 28 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
2 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 18 24 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
3 การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 30 10 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
4 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 11 กรกฎาคม 2562 20 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
5 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 1 30 15 กรกฎาคม 2562 4 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
6 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ 2 30 18 กรกฎาคม 2562 5 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
7 เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด 30 2 สิงหาคม 2562 17 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
8 เทคนิคการสอนงาน 30 30 สิงหาคม 2562 6 กันยายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ