หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
25 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 9 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
26 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 16 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
27 เทคนิคการสอนงาน 30 24 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
28 การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร 30 1 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
29 พฤติกรรมการทำงานที่นายจ้างต้องการ 30 1 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 25 - 29 จากทั้งหมด 29 รายการ