หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ช่างเชื่อมไฟฟ้า 30 20 กรกฎาคม 2563 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ