หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การทำขนมไทย 18 21 ธันวาคม 2561 23 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
2 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 1 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
3 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 2 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
4 การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 30 2 มกราคม 2562 18 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 2 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
6 การให้บริการที่ประทับใจ 30 2 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
7 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 2 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
8 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 2 มกราคม 2562 15 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
9 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 2 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
10 การทำงานเป็นทีม 30 16 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
11 พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน 30 16 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
12 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 16 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
13 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 16 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
14 ช่างก่ออิฐฉาบปูน 30 16 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
15 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 16 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
16 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 16 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
17 หลักของการเป็นหัวหน้างาน 30 16 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
18 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 17 มกราคม 2562 31 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
19 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 1 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
20 การทำงานเป็นทีม 30 1 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
21 พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน 30 1 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
22 ช่างปูกระเบื้อง 30 1 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
23 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 1 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
24 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 1 กุมภาพันธ์ 2562 14 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 53 รายการ