หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 27 พฤษภาคม 2562 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
2 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
3 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 3 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
4 เทคนิคการเป็นผู้นำท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 30 10 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ