หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 28 มกราคม 2563 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
2 ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 24 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
3 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 9 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
4 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 16 มีนาคม 2563 19 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ