หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 13 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
2 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ2 30 15 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ