หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 3 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร 1 1 22 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
3 ช่างซ่อมรถยนต์ 1 1 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ