หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
การดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้กำหนดเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมของหน่วยงาน folder การดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 356 297 13/03/2561 28/08/2561 ดาวน์โหลด
การดำเนินการจัดกิจกรรมตามที่ได้กำหนดเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมของหน่วยงาน folder นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 333 272 02/03/2561 28/08/2561 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน pdf 10_File_Finalหนังสือกรมพัฒนา 10013 9921 02/08/2559 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน JPEG การให้บริการด้านการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน 218 211 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน JPEG การให้บริการด้านการทดสอบฯ 173 165 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำหน่วยงาน pdf เอกสารแนะนำหน่วยงาน 225 218 24/05/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารความรู้ บทความ JPEG โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี พ.ศ.2559 220 215 23/05/2559 23/05/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารความรู้ บทความ JPEG พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 (ศูนย์รับรองความรู้ความสามารถ) 210 204 23/05/2559 ดาวน์โหลด
ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ pdf ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 134 128 22/04/2559 ดาวน์โหลด
ใบสมัครวิทยากรฝึกฝีมือแรงงาน pdf ใบสมัครวิทยากรฝีมือแรงงาน ปคพ. 3.1 5 0 23/04/2558 ดาวน์โหลด
ใบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน pdf ใบสมัครเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (แบบ ปคพ. 221) 393 387 23/04/2558 16/10/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 11 จากทั้งหมด 11 รายการ