ข่าวฝึกอบรม


 
หัวข้อข่าว
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ว้นที่ข่าว : 16/08/2562
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 03/08/2562
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ว้นที่ข่าว : 03/08/2562
สนพ.ระนอง เปิดฝึกอมรม หลักสูตรอาชีพเสริม
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมแก่กลุ่มผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ
ว้นที่ข่าว : 18/05/2561
สนพ.ระนอง ฝึกอบรมยกระดับฝีมือให้กับพนักงานสถานประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 15/05/2561
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขา ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุมเครนชนิดเหนือศีรษะ
ว้นที่ข่าว : 25/04/2561
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 24/04/2561
สนพ.ระนอง ฝึกแม่ครัวไทยหนุนอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 03/02/2561
การเปิดฝึกอบรม ช่างปูกระเบื้อง และทาสีอาคาร
ว้นที่ข่าว : 10/02/2560
ปิดหน้าจอ