ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตารางคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel
ว้นที่ข่าว : 11/06/2558
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา นวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ว้นที่ข่าว : 21/05/2558
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขา 10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ
ว้นที่ข่าว : 21/05/2558
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา การสร้างการบริการที่ประทับใจ
ว้นที่ข่าว : 14/05/2558
มอบวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 29/04/2558
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สาขา การแปรรูปอาหารทะเล
ว้นที่ข่าว : 30/03/2558
เปิดฝึกอบรม สาขา ช่างแต่งผมสตรีระดับต้น
ว้นที่ข่าว : 30/03/2558
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง เปิอฝึกอบรม หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาอังกฤษ สำหรับนวดไทย
ว้นที่ข่าว : 19/03/2558
ศพจ.ระนองจัดปฐมนิเทศ ผรฝ.เตรียมเข้าทำงานสาขาผู้ประกอบอาหารไทย
ว้นที่ข่าว : 04/03/2558
รายการที่ 41 - 49 จากทั้งหมด 49 รายการ