ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
ประกาศเจตจำนงสุจริต
ว้นที่ข่าว : 07/03/2562
สนพ.ระนอง ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 30/05/2561
สนพ.ระนองเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดระนอง
ว้นที่ข่าว : 30/05/2561
สนพ.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
ว้นที่ข่าว : 30/05/2561
สนพ.ระนอง พร้อมทีมที่ปรึกษาเข้าให้คำปรึกษาครั้งที่ 6
ว้นที่ข่าว : 30/05/2561
สนพ.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 30/05/2561
สนพ.ระนอง ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
สนพ.ระนอง มอบเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 22/05/2561
สนพ.ระนอง ลงพื้นทีประชาสัมพันธ์และประสานงานช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 15/05/2561
สนพ.ระนองเข้าร่วมโครงการรักนะ...ระนอง
ว้นที่ข่าว : 15/05/2561
สนพ.ระนอง เข้าร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการในกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน
ว้นที่ข่าว : 15/05/2561
สนพ.ระนองประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน
ว้นที่ข่าว : 03/02/2561
สนพ.ระนอง เข้าร่วมปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดระนอง (ศปกค.รง.รน.)
ว้นที่ข่าว : 03/02/2561
สนพ.ระนองร่วมพิธีวันยุทธหัตถี
ว้นที่ข่าว : 18/01/2561
ระนองเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 18/01/2561
การสัมมนาโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ว้นที่ข่าว : 24/12/2560
บริการประชาชนตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ว้นที่ข่าว : 21/04/2560
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง “จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560”
ว้นที่ข่าว : 02/03/2560
หน่วยบริการประชาชนภายใต้กิจกรรม "การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ว้นที่ข่าว : 16/02/2560
ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 10/02/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 87 รายการ