หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร เสริมทักษะ สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ

ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

โครงการ  พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน  หลักสูตร  เสริมทักษะ  รุ่นที่  1/ ๒๕๕8  สาขา  ช่างแต่งผมบุรุษ  ระยะเวลาฝึก  60  ชั่วโมง

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ เลขที่ 99/9 หมู่.3 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 30/08/2558