หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ระนอง จัดประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

24 มี.ค.63 สนพ.ระนอง จัดประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 1/2563 เพื่อปรับปรุงและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดระนอง ปี 2560 - 2564 ไปสู่การปฎิบัติ


ว้นที่ข่าว : 24/03/2563