หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ระนอง ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

วันที่ 30 พ.ค. 61 สนพ.ระนอง เข้าร่วมโครงการกระทรวงแรงงานเยี่ยมสถานประกอบการและผู้ใช้แรงงาน สถานประกอบการสีขาว ร่วมกันหลายภาคส่วน ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัดสาขาระนอง เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานและตรวจสารเสพติดผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ตามนโยบายของรัฐบาล “ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด”


ว้นที่ข่าว : 30/05/2561