หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.ระนองเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดระนอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สนพ.ระนอง ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดระนอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

ว้นที่ข่าว : 30/05/2561