หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขา ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุมเครนชนิดเหนือศีรษะ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

วันที่ 25 เมษายน 2561 สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 รายการ ระบบขนส่ง/โลจิสติกส์ สาขา ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะ และผู้ควบคุมเครนชนิดเหนือศีรษะ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ สำนักงานท่าเรือจังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 25/04/2561