หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนองเปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ข่าวฝึกอบรม

...
...
วันที่ 24 เมษายน 2561 สนพ.ระนอง เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ประกอบการและพนักงานประกอบอาหารของสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ณ พยามโคโคนัท บีช รีสอร์ท ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ว้นที่ข่าว : 24/04/2561