หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ระนอง ฝึกแม่ครัวไทยหนุนอาหารไทย

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง (สนพ.ระนอง) ดำเนินการเปิดฝึกอบรม สาขา 10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน เพื่อพัฒนาพ่อครัวแม่ครัวให้มีความสามารถส่งรสชาติอาหารไทยและการท่องเที่ยว ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.2 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง


ว้นที่ข่าว : 03/02/2561