หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การทำธุรกิจออนไลน์ (E – commerce) THAILAND 4.0

การทำธุรกิจออนไลน์ (E – commerce) THAILAND 4.0

...
...
...
...

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น.  นายจรัลรัตน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง หมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน เปิดการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้ผู้ประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก SMEs  ที่มีความประสงค์ที่จะทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2559  สาขา การทำธุรกิจออนไลน์ (E – commerce)   จำนวน 20 คน เป็นการร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 13/12/2559