หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เพิ่มขีดความสามารถ อังกฤษท่องเที่ยวและบริการ

เพิ่มขีดความสามารถ อังกฤษท่องเที่ยวและบริการ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.  นายจรัลรัตน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง หมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน เปิดการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แรงงานในสถานประกอบกิจการที่พัก และ อาหาร  ในพื้นที่ ตำบลเกาะพยาม   ในระหว่างวันที่ 19-23 ตุลาคม 2559  สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ  จำนวน 20 คน  ณ โรงเรียนบ้านเกาะพยาม หมู่ 1 ตำบลเกาะพยาม  อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

 


ว้นที่ข่าว : 19/10/2559