หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกยก! เตรียมความพร้อม โลจิสติกส์ (อุตสาหกรรมก่อสร้าง)

ฝึกยก! เตรียมความพร้อม โลจิสติกส์ (อุตสาหกรรมก่อสร้าง)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนองกล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยหมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมการปูกระเบื้อง        เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างและโลจิสติกส์ รองรับอาเซียน  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 คน ในวันที่ 5 - 14 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ ผัง 2 หมู่ที่ 2  ตำบล จปร.  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 


ว้นที่ข่าว : 08/09/2559