หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ส่งช่างไฟฟ้าฝึกยก! ก่อนการทดสอบเพื่อประเมินฯ

ส่งช่างไฟฟ้าฝึกยก! ก่อนการทดสอบเพื่อประเมนฯ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 นายจรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนองให้ความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรมให้พนักงานบริษัท โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอความร่วมมือ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนองจึงหมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาดังกล่าวและจะเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถในลำดับต่อไป โดยจ่าสิบเอกมนตรี  นาเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานเป็นผู้เปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 19 คน ในวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง

 


ว้นที่ข่าว : 14/08/2559