หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ศพจ.ระนอง เอื้อเฟื้อสถานที่ฝึกอบรมโครงการจ้างานเร่งด่วน

ศพจ.ระนอง เอื้อเฟื้อสถานที่ฝึกอบรมโครงการจ้างานเร่งด่วน

นายจรัลรัตน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนองได้เอื้อเฟื้อสถานที่ฝึกอบรมโครงการจ้างานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตร นวดแผนไทย ระยะเวลาการฝึกอบรม 150 ชั่วโมง โดยนายสุรนารถ  จิตเอื้อเฟื้อ หัวหน้าแรงงานจังหวัดระนอง ได้ขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการใช้สถานที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนองเป็นสถานที่ฝึกการอบรม จนการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้ง หัวหน้าแรงงานจังหวัดระนองและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เป็นผู้มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม โครงการดังกล่าวฯ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกที่จบฝึก วันที่ 5 สิงหาคม 2559    ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง

 


ว้นที่ข่าว : 06/08/2559