หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การฝึกอบรม หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย

การฝึกอบรม หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. จ่าสิบเอกมนตรี นาเมือง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานได้รับหมอบหมายให้ดำเนินการเปิดฝึกอบรมสาขา ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย จากผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง โดย ฝึกอบรมให้กับพนักงานบริษัท ณ  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง เลขที่ 86/9 หมู่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 04/08/2559