หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขา 10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ

10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2559   นายจรัลรัตน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง หมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ  ให้แก่แม่ครัวรับจ้างทำอาหารตามงานพิธีต่างๆ ในเขตอำเภอกระบุรี เป็นการพัฒนาฝีมือแรงงาน  รองรับประชาคมอาเซียน  กิจกรรมหลัก ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  รายการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 คน ณ.บ้านเลขที่ 9/3 หมู่ 1 ตำบลน้ำจืด  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 27/07/2559