หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร ยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2559   นายจรัลรัตน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง หมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ  ให้แก่แรงงานนอกระบบ ในกลุ่มอาชีพด้านการท่องเที่ยว และบริการ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน      กลุ่มเรือนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านบางเบน และกลุ่มมุสลิมโฮมสเตย์ เป็นความร่วมมือสำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง ได้ลงนามความร่วมมือ  โครงการสาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ 2559  เพื่อบูรณาการ ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับแรงงานนอกระบบร่วมกัน เป็นการฝึกอบรมตามกิจกรรมฝึกอบรมความสามารถด้นภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรอง รับประชาคมอาเซียน  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 คน ณ.ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง  ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง


ว้นที่ข่าว : 27/07/2559